Oferujemy wsparcie w uzyskaniu :

 • Zezwolenia na pracę
 • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • Opinii starosty
 • Zezwolenia na pobyt czasowy

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • spotkanie konsultacyjne,
 • przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów,
 • pomoc w skompletowaniu pozostałych dokumentów niezbędnych w postępowaniu administracyjnym,
 • złożenie wniosku w urzędzie,
 • towarzyszenie (wsparcie) cudzoziemcowi podczas niezbędnych wizyt w urzędzie (złożenie odcisków palców, odbiór karty pobytu),
 • odbiór korespondencji urzędowej oraz decyzji, kompletowanie i uzupełnianie w urzędzie brakujących dokumentów,
 • monitorowanie terminów urzędowych oraz przebiegu postępowania.
Call Now Button