W tej ofercie świadczymy usługi w zakresie administrowania kadrami i płacami. Zmiany przepisów prawa pracy i rozporządzeń stanowią dla wielu firm poważny problem. Outsourcing kadr i płac jest sprawdzonym rozwiązaniem, umożliwiającym zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy przy jednoczesnym zapewnieniu poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej.W ramach powyższej usługi zajmujemy się:- prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej – organizowaniem oraz ewidencjonowaniem badań lekarskich,- zgłaszaniem pracowników do ZUS, wyrejestrowywaniem pracowników (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA), rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem zwolnień lekarskich, urlopów, zasiłków,sporządzaniem listy płac: naliczaniem wynagrodzeń,sporządzaniem deklaracji podatkowych,wystawianiem zaświadczeń pracowniczych,wystawianiem świadectw pracy.

Call Now Button